Cykliczne kiermasze Concordia Design

To też TUTU, ale… mobilne! Wraz z kilkoma kolekcjami odwiedzamy budynek dawnej poznańskiej drukarni, by swoją ofertą uzupełnić wydarzenia, organizowane w Concordii.